ภาพการบูรณะวัด

Thumbnail Image Table
Scan10268_resize
5/8/2554 16:01:22

Size (KB)  :  81 KB
Scan10304_resize
5/8/2554 16:01:34

Size (KB)  :  179 KB
Scan10315
3/8/2554 14:55:18

Size (KB)  :  123 KB
Scan10321
3/8/2554 14:52:18

Size (KB)  :  87 KB
Scan10338_resize
5/8/2554 16:01:44

Size (KB)  :  141 KB
Scan10342
3/8/2554 15:03:06

Size (KB)  :  95 KB
Scan10369_resize
5/8/2554 16:01:52

Size (KB)  :  173 KB
Scan10376
3/8/2554 15:13:22

Size (KB)  :  110 KB
Scan10377_resize
5/8/2554 16:01:56

Size (KB)  :  149 KB
Scan10439_resize
5/8/2554 16:02:16

Size (KB)  :  182 KB
Scan10446_resize
5/8/2554 16:02:20

Size (KB)  :  145 KB
Scan10470_resize
5/8/2554 16:02:26

Size (KB)  :  106 KB
Pages:     1 2 3 4 5