ภาพการบูรณะวัด

Thumbnail Image Table
Scan10104
3/8/2554 13:28:02

Size (KB)  :  82 KB
Scan10119_resize
5/8/2554 16:00:34

Size (KB)  :  97 KB
Scan10120
3/8/2554 13:43:46

Size (KB)  :  65 KB
Scan10161_resize
5/8/2554 16:00:46

Size (KB)  :  203 KB
Scan10164
3/8/2554 13:48:50

Size (KB)  :  130 KB
Scan10181_resize
5/8/2554 16:00:52

Size (KB)  :  157 KB
Scan10205_resize
5/8/2554 16:01:00

Size (KB)  :  142 KB
Scan10206
3/8/2554 14:25:24

Size (KB)  :  56 KB
Scan10226_resize
5/8/2554 16:01:06

Size (KB)  :  165 KB
Scan10240
3/8/2554 14:35:38

Size (KB)  :  108 KB
Scan10245
3/8/2554 14:34:26

Size (KB)  :  104 KB
Scan10255
3/8/2554 14:32:02

Size (KB)  :  126 KB
Pages:     1 2 3 4 5