ภาพการบูรณะวัด

Thumbnail Image Table
Scan10006_resize
5/8/2554 15:59:20

Size (KB)  :  88 KB
Scan10057_resize
5/8/2554 15:59:28

Size (KB)  :  111 KB
Scan10059_resize
5/8/2554 15:59:30

Size (KB)  :  256 KB
Scan10077
3/8/2554 13:14:04

Size (KB)  :  89 KB
Scan10080
3/8/2554 13:13:42

Size (KB)  :  105 KB
Scan10088_resize
5/8/2554 16:00:24

Size (KB)  :  119 KB
Scan10091_resize
5/8/2554 16:00:24

Size (KB)  :  104 KB
Scan10092
3/8/2554 13:30:48

Size (KB)  :  59 KB
Scan10094
3/8/2554 13:30:12

Size (KB)  :  72 KB
Scan10096
3/8/2554 13:29:58

Size (KB)  :  82 KB
Scan10099
3/8/2554 13:29:10

Size (KB)  :  74 KB
Scan10103_resize
5/8/2554 16:00:28

Size (KB)  :  120 KB
Pages:     1 2 3 4 5