ติดต่อสำนักงานวัด

(เฉพาะในเวลาทำการ)

โทรศัพท์มือถือสำนักงานวัด

085-903-7289

โทรศัพท์ (สำนักงานวัด/บ้านพักพระสงฆ์)

0-3570-1291 , 0-3570-1526

Fax. (สำนักงานวัด/บ้านพักพระสงฆ์)

0-3570-1293

วันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์

ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

 

พักเที่ยง เวลา 12.00 น. - 13.00 น.

 

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

วันอาทิตย์

หลังมิสซา 10.30 - 11.30 น.

สำนักงานวัดหยุด

วันจันทร์, วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยต่าง ๆ