เดือนกรกฎาคม

7 ก.ค.

ชาวอินโดนีเซีย มาแสวงบุญ

11 ก.ค.

คณะสงฆ์แขวงกรุงเทพฯ มาย้อนรอยโอกาส 350 ปีมิสซังสยาม

13 ก.ค.

รร.ดำรงค์วิทยา มาเยี่ยมชมวัด

15 ก.ค.

ฉลองศาสนนามคุณพ่อสุรชัย  กิจสวัสดิ์

 

สัตบุรุษวัดพระนามเยซู ชลบุรี มาแสวงบุญ

21 ก.ค.

รร.เซนต์ดอมินิกและสัตบุรุษจากคูเรียแม่พระเป็นที่พึ่ง ราชบุรี มาแสวงบุญ

 

งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

28 ก.ค.

พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10

29 ก.ค.

กลุ่มพระสงฆ์และซิสเตอร์ที่รับการอบรม SCC Theology มาร่วมมิสซา

อ่านทั้งหมด