เดือนมิถุนายน

3 มิ.ย.

สมโภชพระคริสตกายา

8 มิ.ย.

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

9 มิ.ย

นักเรียนคาทอลิก ป.4-ป.6 จากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก มาแสวงบุญ

 

พนักงานเรียนรู้วิธีทำปุ๋ยหมัก

16 มิ.ย

เยาวชนคาทอลิกจากสังฆมณฑลนครสวรรค์มาแสวงบุญ

19 มิ.ย

พิธีมิสซาปลงศพมารดาคุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม

29 มิ.ย

จัดเตรียมสถานที่ฉลองบ้านดิน

 

สวดอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่บ้านดิน

30 มิ.ย.

ฉลองบ้านดิน

อ่านทั้งหมด