เดือนพฤษภาคม

2 พ.ค.

คุณพ่อและสัตบุรุษจากวัดนักบุญเปโตร สามพราน มาแสวงบุญ

8 พ.ค.

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนจากเวียดนามและสัตบุรุษมาแสวงบุญ

9 พ.ค.

คณะครูจากโรงเรียนวีรศิลป์ ท่าม่วง 

12 พ.ค.

พาออเจ้าไปฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์คริสตศาสนา

19 พ.ค.

พลมารีย์เขต 6 มาประชุม

 

คณะครูจากฟาติมา ดินแดงและยอแซฟ หนองรี มาแสวงบุญ

23 พ.ค.

มิสซากลุ่มชาวเวียดนาม

อ่านทั้งหมด