เดือนเมษายน

1 เม.ย.

ประมวลภาพวันอาทิตย์สมโภชปัสกา

11 เม.ย.

ประมวลภาพคำสอนภาคฤดูร้อน

19 เม.ย.

ประมวลภาพนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนจากเขต 2 มาแสวงบุญ

24 เม.ย.

คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก มิสซังจันทบุรี มาชมวัด

25 เม.ย.

เยาวชนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 33 มาชมวัด

27 เม.ย.

นักเรียนคำสอนจากเขต 6 มาเข้าเงียบ

28 เม.ย.

พิธีโปรดศีลกำลังเขต 6

29 เม.ย.

พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก

อ่านทั้งหมด