ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

   วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม ค.ศ.2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โอกาสสมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี (ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา) โดยคุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ ประธานในพิธีฯ มีพระสงฆ์มาร่วม 15 องค์ และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมฉลองวัดในวันนี้เป็นจำนวนมากจนแน่นวัด และตามเต็นท์ก็เต็ม และตอนท้าย  มีการคำนับขอบคุณประธานในพิธี และร่วมยินดีโอกาสฉลองศาสนนามของคุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์  กิจเจริญ ประธานในพิธีฯ และเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และร่วมยินดีกับคุณพ่อที่มีศาสนนามนักบุญยอแซฟ ที่มาร่วมฉลองวัดด้วย และร่วมยินดีโอกาสครบ 60 ปีแห่งศีลบวชการเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์ และตอนแห่พระรูปท่านนักบุญยอแซฟ มีการจุดพลุ 9 ลูก และไปจบพิธีฯ ที่หน้าถ้ำแม่พระ

ประมวลรูปภาพฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

อ่านทั้งหมด