เดือนกันยายน

16 ก.ย.

ชมรมศาสนศึกษา แผนกคาทอลิก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแสวงบุญ

 

อบรมผู้อ่านพระคัมภีร์และศาสนบริกรในพิธีกรรมของเขต 6

22 ก.ย.

สามเณรและคณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ มาเยี่ยมชมวัด

23 ก.ย.

สัตบุรุษจากวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน และผู้ว่าฯ จ.อยุธยาและภริยา มาแสวงบุญ

 

เยาวชนของวัดร่วมงาน C-Games'17 (Catholic Games )

30 ก.ย.

ฉลองวัดอ่างทอง

อ่านทั้งหมด