เดือนมิถุนายน

4 มิ.ย.

กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ หลักสูตรผู้หว่าน รุ่นที่ 4 มาแสวงบุญ

8 มิ.ย.

กลุ่มนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมาแสวงบุญ

 

ซิสเตอร์คณะรักไม้กางเขนมาแสวงบุญ

14 มิ.ย.

นักเรียนจาก รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มาเยี่ยมชมวัด

18 มิ.ย.

ประมวลภาพแห่ศีลมหาสนิท

23 มิ.ย.

ประมวลภาพพิธีมิสซาสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

อ่านทั้งหมด