เดือนเมษายน

4-7 เม.ย.

กิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนคำสอน

9 เม.ย.

วันอาทิตย์ใบลาน

11 เม.ย.

กิจกรรมนักเรียนคำสอน

12 เม.ย.

จัดเตรียมไข่ปัสกา

13 เม.ย.

รับเทียนปัสกาที่อัสสัมชัญ

 

ประมวลภาพวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์

14 เม.ย.

ประมวลภาพวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

15 เม.ย.

ประมวลภาพวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

16 เม.ย.

ประมวลภาพวันอาทิตย์สมโภชปัสกา

29 เม.ย.

พิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิท เขต 6

30 เม.ย.

พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปอย่างสง่า

อ่านทั้งหมด