ประจำปี ค.ศ. 2011

เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฏาคม

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

 

กิจกรรมอื่นๆ

 

กลุ่มแสวงบุญ-ชมวัด

 

350 ปี เอ็มอีพี...พลีชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้า  โดย...คุณพ่อสุรชัย  ชุ่มศรีพันธุ์

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009

ฉลอง 350 ปี คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) และวันนักบวชสากล