เอกสารการขอบรรจุศพและสุสานของวัด

เอกสารต่างๆ เหล่านี้ อยู่ในรูปแบบ PDF File ดังนั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีโปรแกรม Adobe Reader ก่อน จึงจะเปิดอ่าน และprint เอกสารเหล่านี้ได้
Download โปรแกรม Adobe Reader

 

ขั้นตอนการขอบรรจุศพ

 

หลักฐานประกอบการขอบรรจุศพ

 

การใช้สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

 

ระเบียบการขอจัดพิธีปลงศพและฝังศพที่สุสานของวัด

 

ระเบียบการย้ายศพ

 

คำร้องขอบรรจุศพ

 

หนังสือบรรจุศพ (หลุมบรรจุศพลงดิน)

 

หนังสือบรรจุศพ (ช่องบรรจุศพในอาคารบรรจุศพ)

 

หนังสือรับรองการบรรจุศพ

 

หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ

 

หนังสือรับรองการฌาปนกิจศพ

 

หนังสือคำร้องขออนุญาตขุดกระดูก/และขอย้ายกระดูก