พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน

ประมุขมิสซังสยาม ปี ค.ศ. 1674 - 1696

       พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1637 ที่เมืองมองดูโบล ประเทศฝรั่งเศส เดินทางมาถึงประเทศสยามวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1664  พร้อมกับพระสังฆราชฟรังซัว ปัลลือ และเพื่อนมิชชันนารีอีก 8 องค์ทันทีที่มาถึงก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลบ้านเณรใหญ่ที่พระสังฆราชลังแบรต์จัดตั้งขึ้นท่านสามารถ เรียนรู้ภาษาสยามได้อย่างรวดเร็วจนแตกฉาน
       ปี ค.ศ. 1673 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชเกียรตินามแห่งเมแตลโลโปลิส ประมุขมิสซังนานกิงและมิสซังสยาม ได้รับการอภิเษกที่กรุงศรีอยุธยา วันที่ 25     มีนาคม ค.ศ. 1674 ในปีนี้เอง ท่านได้สร้างวัดหลังหนึ่งบนที่ดินพระราชทานที่บางกอกชื่อว่า  “วัดอิมมาคูเลต คอนเซปชัญ” (วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล) และสร้างวัดอีกหลังหนึ่งที่อยุธยาชื่อว่า “วัดนักบุญยอแซฟ” ทำพิธีเสกอย่างสง่า วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1685
       ตอนปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ เกิดการแย่งชิงอำนาจในกรุงศรีอยุธยา พระเพทราชาทำรัฐประหารยึดอำนาจจากสมเด็จพระนารายณ์ฯและสั่งให้สำเร็จโทษคอนสแตนตินฟอลคอน เสนาบดีคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์ฯ และสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ การต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างชาวสยามและชาวฝรั่งเศส พระสังฆราชและบรรดามิชชันนารีได้รับเคราะห์กรรมจากความโกรธแค้นของชาวสยาม ถูกกดขี่ ถูกทำร้ายต่าง ๆ  นานา พระสังฆราชลาโนได้รับการสบประมาท ถูกทุบตี และถูกจับขังคุก ในระหว่างถูกจองจำ ท่านได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “De Deificatine Justorum” (การทำให้ผู้ชอบธรรมกลายเป็นพระ) หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1887
       ปี ค.ศ. 1690 ท่านได้รับอิสรภาพจากการถูกจองจำ และในปีต่อมา ท่านได้รับบ้านเณรใหญ่คืนมาในสภาพที่เหลือแต่กำแพง ท่านได้พยายามดำเนินการร้องขอ อิสรภาพให้แก่นักโทษชาวฝรั่งเศสที่เหลือ และในที่สุดพวกเขาก็ได้รับอิสรภาพ ท่านถึงแก่มรณภาพที่กรุงศรีอยุธยา วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1696 ศพของท่านถูกฝัง  อยู่ในวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่ท่านสร้างคุณธรรมประการสำคัญ ๆ ของพระสังฆราชลาโน คือ การทรมานกายใจ ความสุภาพถ่อมตนและความรักต่อดวงวิญญาณทั้งหลายและกิจการงานของท่าน
 

ภาพแสดงโลงบรรจุอัฐิพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน ภายในวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา